Pavel Lahtachev - Day 3 - Janashia, Djaba Diassamidze