Hiroshi Fujiwara Shows His Support for Georgian Fashion